Thursday, 12 January 2017

ಥಾಯ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವ

ಥಾಯ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಥಾಯ್ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದ Dr. William J. Gedney ಯವರು ’ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳು ರೂಢವಾಗಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಥಾಯ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಥಾಯ್ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣರೂಪವಾದದ್ದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ನರಕ ಥಾಯ್ ನಲ್ಲಿ ನರೋಕ್ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪ್ರೈಸನೀ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತಮೂಲ ’ಪ್ರೈಷಣೀ’. ಸಂಸ್ಕೃತದ ’ಧನಾಗಾರ’ ಅಲ್ಲಿ ಥನಾಖಾನ್ ಎಂದಾಗಿ Bank ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ’ರಾಮ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರು. ಈಗಿನ ರಾಜನನ್ನು ರಾಮ 9’ ಎಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ’ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ’ ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ’ಪ್ರಚಖ್ಖ’ ಎಂದಿದ್ದು ಥಾಯ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ’ಪ್ರಚಕ್ಷ’ವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ – ಪ್ರಸಿತ್, ಪ್ರೀತಿ – ಪ್ರಿದಿ, ವಿಶುದ್ಧ – ವಿಸುಧ್, ಪ್ರಬೋಧ – ಪ್ರಫೋದ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚಾರಣಾಭೇದವಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಮೂಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥಾಂತರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಶಬ್ದ ಥಾಯ್ ನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ’ಸಣ್ಣ’ ಎಂದು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತದ ’ಸಂಜ್ಞಾ’ಶಬ್ದ ಮೂಲದ ’ಸಚೇತನತ್ವ’ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು Promise ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ –
                   ಸಂಸ್ಕೃತ                                       ಥಾಯ್
                   ಅಯೋಧ್ಯಾ                                    ಅಯುತ್ಥಯಾ
                   ಚಂದ್ರಪುರೀ                                    ಚಂಥಬುರೀ
                   ಜಯಭೂಮಿ                                    ಚಯಫೂಮ್
                   ಕಾಲಸಿಂಧು                                    ಕಾಲಸಿಂಧು
                   ರಾಜಪುರೀ                                     ರಾಜ್ಬುರೀ                  
ಆ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಭಾರತೀಯತೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನೃತ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ವೇಷ್ಟಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂದೇವತೆಗಳ ಆರು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಗಣಪತಿ, ವಿಷ್ಣು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವತೆಗಳು.

ಹೀಗೆ ದೂರದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಸೊಗಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷಕರವೇ ತಾನೇ ?

No comments:

Post a Comment